Tapen en bandages

Tapetechnieken: conventionele Sporttape, Kinesio tape en Dynamic tape Een goede nazorg dient om te voorkomen, dat een sporter, die net herstelt is van een blessure, zich opnieuw blesseert. De kracht in de spieren en de coördinatie van de bewegingen in de gewrichten is na een herstelde blessure niet direct op het oude niveau. Het is belangrijk de training hier op aan te passen. Het kan eveneens noodzakelijk zijn een preventieve bandage aan te laten leggen. De functie van de preventieve bandage is het geleiden van een beweging en het beperken van een onverantwoorde bewegingsuitslag. Zowel het geleiden als het remmen wordt bewerkstelligd door twee mechanismen. Ten eerste door prikkeling van de huid-, gewrichts- en spiersensoren en ten tweede door een zekere mate van mechanische remming.

Kinesiology tape of Medical taping is een bepaalde manier van tapen waarbij de spieren ondersteund  worden in hun functie. Er wordt gebruik gemaakt van een elastische tape die dezelfde rekbaarheid heeft als de huid, dus de bewegingsvrijheid wordt niet beperkt. Beweging en spieractiviteit zijn onmisbare factoren bij het voorkomen en genezen van lichamelijke klachten. Beweging van de spieren heeft namelijk invloed op de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur. Als de spieren dus niet goed werken, kan dit resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen.

 

De Dynamic tape beperkt niet in de functie maar levert wel een bijdrage aan de beweegketen. Door zijn hoge elasticiteit functioneert de dynamic tape als een soort 2e spier. Het is dus geen kinesiotape of een klassieke tape maar een nieuw product met unieke eigenschappen die een bijdrage kan leveren in de revalidatie en op het sportveld.